Orsmed - Centrum Medyczne

SKOL-AS


   Korekcja BSK z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży u których skrzywienie zawiera się między 6° a 20° wg Cobba.

 

Obecnie skolioza rozpatrywana jest jako trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa.
Zniekształcenie obejmuje:

a) skrzywienie w płaszczyźnie czołowej (boczne skrzywienie kręgosłupa)

b) skrzywienie w płaszczyźnie strzałkowej (lordo- lub kyfo- skolioza)

c) skrzywienie w płaszczyźnie poziomej (rotacja i torsja kręgów)

SKOL-AS to rewolucyjne urządzenie oddziałujące na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa, oddziałuje w trzech płaszczyznach: czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej.

Ćwiczenia z wykorzystaniem urządzenia SKOL-AS oddziałują jednocześnie na bierny i czynny mechanizm stabilizujący, a także na sprawujący nad nimi kontrolę układ nerwowy.

 

 

 

Aparat ten zgodnie z założeniami SOSORT spełnia następujące kryteria:

 • wykorzystuje trójpłaszczyznowy charakter ćwiczeń
 • zapewnia stabilizację skorygowanej postawy ciała
 • doprowadza do odtworzenia fizjologicznych przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa
 • umożliwia przeniesienie wyuczonych umiejętności korekcji skrzywienia kręgosłupa na czynności wykonywane w codziennej aktywności
 • stymuluje struktury OUN
 • eliminuje biomechaniczne uwarunkowania – progresja skrzywienia
 • przywrócenie równowagi mięśniowo-nerwowej i mięśniowo-szkieletowej
 • przywrócenie prawidłowej kontroli motorycznej

Podstawowym założeniem terapeutycznym nie jest więc wzmacnianie siły mięśni tworzących „gorset mięśniowy”, lecz wyrobienie zdolności czynnego korygowania układu naszego ciała i utrzymania prawidłowej postawy.

 
PRZECIWWSKAZANIA:
 • stwierdzone zmiany w układzie kostnym, jak np. niezrośnięte kości, złamania
 • stwierdzone zmiany w układzie mięśniowym, które nie pozwalają na realizację planu treningowego
 • przerwana została ciągłość skóry pacjenta w obrębie struktur narażonych na działanie urządzeniem podczas sesji terapeutycznych, które to działanie mogłoby spowodować uszczerbek na zdrowiu pacjenta
 • przebyte zostały operacje w obrębie struktur narażonych na działanie urządzenia
 • występuje brak współpracy między fizjoterapeutą (operatorem) a pacjentem
 • jeśli warunki antropometryczne pacjenta nie pozwalają na dostosowanie struktury urządzenia

Rejestracja: Tel. (52) 33 55 444, Tel.kom.: 535 432 196 | e-mail: info@orsmed.pl