Orsmed - Centrum Medyczne

Rehabilitacja Neurologiczna


 

Każdy program terapeutyczny musi być skierowany na indywidualny problem pacjenta - to założenie jest kluczem do osiągnięcia zamierzonego celu. Rehabilitacja jest nieodzownym elementem procesu terapeutycznego u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Podstawą uzyskania jak najlepszych efektów rehabilitacji jest jak najwcześniejsze podjęcie działań w kierunku wczesnego usprawniania podopiecznych Centrum Medycznego ORSMED. Z wykorzystaniem metody PNF, terapii manualnej, terapii dr Swietłany Masgutowej, propriocepcji, różnych zestawów ćwiczeń i fizykoterapii pragniemy w maksymalny sposób przyspieszyć powrót do formy. Mamy nadzieję, że bogata oferta metod, terapii i zabiegów pomoże naszym kuracjuszom w powrocie do zdrowia.

 

LECZENIE:

  • udary, wylewy
  • urazy czaszkowo-mózgowe
  • porażenia, niedowłady

Rejestracja: Tel. (52) 33 55 444, Tel.kom.: 535 432 196 | e-mail: info@orsmed.pl