dr n. med. Bartłomiej Rękawiecki

Radiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał najlepszy wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego w trakcie naboru na specjalizacje lekarskie w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku. Osiągnął jeden z najlepszych wyników z Europejskiego Egzaminu Radiologicznego (European Diploma in Radiology) w Warszawie w 2022 roku. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.


Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz Szpitalu Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. Praca w szpitalu pozwala mu spotykać się na co dzień z szerokim spektrum przypadków klinicznych i nieustannie doskonalić swoje umiejętności z zakresu wszystkich metod diagnostyki obrazowej, w tym diagnostyki ultrasonograficznej (USG).


Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology). Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach organizowanych przez Polskie i Europejskie Towarzystwo Radiologiczne oraz śledząc literaturę radiologiczną.

Adres
  • ORSMED
   Przemysław Gliszczyński, Agnieszka Gemba spółka jawna
   ul.Przemysłowa 3,
   89-600 Chojnice
Godziny otwarcia
  • pon - pt : 9:00 - 18:00
  • sob : 9:00 - 13:00